Договір оферти

Публічна оферта

Про надання послуг з розміщення віртуальних веб-серверів (хостингу) та реєстрації доменних імен у мережі Інтернет, які далі називаються Послуги, на обладнанні https://wolfisp.com, що називається далі Виконавець. Послуги надаються будь-якій юридичній або фізичній особі, яка прийняла викладені у Публічній оферті (договорі) умови та сплатила за послуги Виконавця, яка далі називається Абонент. Цей договір має характер публічної оферти, є еквівалентом “усної домовленості” та відповідно до чинного законодавства України має відповідну юридичну силу.

Преамбула

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній чи фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є громадським, тобто. згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт його акцепту у кабінеті Абонента за адресою https://my.wolfisp.com або здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати послуг та отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

Публічна оферта також прийнята при реєстрації Абонента на сайті Виконавця. Сайт Виконавця знаходиться за адресою https://wolfisp.com.

Номер договору – унікальний номер платника, який видається під час реєстрації в Кабінеті клієнта.

Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору та виконується на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. У такому разі договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, під час реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. про цілі збору даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, під час реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. про цілі збору даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, під час реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, під час реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, під час реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

Поняття та визначення, що використовуються у цьому Договорі

Акаунт — це сукупність прав користувача щодо розрахованої на велику кількість користувачів системи, яка створюється після реєстрації у вигляді «облікового запису» на веб-сервері Виконавця. Визначається наявністю власного імені (Логіна) та Пароля та домашнього каталогу.

Домен — це область простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS). Домен ідентифікується ім’ям домену.

Реєстрація домену — внесення інформації про домен та його адміністратор до реєстру доменних імен з метою забезпечення унікальності використання домену, а також отримання прав на адміністрування домену адміністратором.

Реєстратор – організація, яка бере на себе відповідальність за реєстрацію доменного імені, його продовження та інші операції, що супроводжують. У цьому договорі це Виконавець.

Регістрант – юридична або фізична особа, яка є ініціатором процедури реєстрації домену і яка є або планує стати власником домену, що реєструється.

E-mail – електронна пошта.

Web-сайт – електронне представництво Абонента в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактивний ресурс.

DNS-сервера – сервер доменних імен, які містять конфігураційні файли зареєстрованого домену.

Кабінет клієнта – особистий обліковий запис клієнта, в якому він має можливість управляти рахунками, робити замовлення, проводити платежі та інше. Кабінет клієнта знаходиться на сайті Виконавця https://my.wolfisp.com

Логін – унікальний для веб-сервера Виконавця набір літер та цифр, який у поєднанні з паролем є Ідентифікатором Абонента.

Пароль — це набір літер і цифр, який у поєднанні з Логіном служить Ідентифікатором Абонента.

Спам — масове розсилання листів з інформацією рекламного, комерційного чи агітаційного характеру іншим користувачам Інтернету без їхньої згоди. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок та інше) як контактні координати при вчиненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої частини Інтернету було вчинено ці дії.

Хостинг – розміщення Web-сайту та електронної пошти Абонента на сервері Виконавця.

  1. Загальні положення

1.1 Згідно з цим договором Виконавець бере на себе обов’язок надавати Абоненту такі послуги:

– відкриття акаунта (з наданням унікального логіну та пароля, які дозволяють йому розміщувати інформацію на обладнанні Виконавця);

– виділення Абоненту дискового простору на обладнанні Виконавця відповідно до обраного та оплаченого тарифного хостингу – плану для розміщення Web-сайту Абонента та зберігання на вказаному просторі інформації Абонента протягом термінів, встановлених цим Договором;

– реєстрацію та продовження реєстрації доменних імен Абонента;

– підтримку первинного та вторинного сервера імен DNS для доменів, що використовуються;

– можливість використання всіх доступних програм та функцій відповідно до обраного та сплаченого тарифного плану;

– отримання Абонентом, необхідних для підключення до послуг, налаштувань програмного забезпечення;

– консультації електронною поштою, системою “Центр підтримки” в особистому кабінеті та телефоном технічної підтримки;

– Інші послуги, описані на сайті Виконавця https://wolfisp.com

1.2 Розмір та технічні характеристики послуг хостингу, а також їх вартість за цим Договором визначаються обраним видом хостингу та його тарифним планом Абонента згідно з інформацією, наданою на сайті Виконавця: https://wolfisp.com.

  1. Права та обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1 Надавати послуги, зазначені у п.1 цього Договору, належним чином та у рядок відповідно до умов цього Договору та в рамках обраного та сплаченого Абонентом тарифного плану, а також забезпечувати роботу служби технічної підтримки.

2.1.2 Забезпечувати постійне цілодобове підключення обладнання, яке використовується для розміщення та обслуговування Web-сайту Абонента до мережі Інтернет, за винятком періодів, необхідних для проведення технічних робіт.

2.1.3 Не розголошувати дані Абонента, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.1.4 Повідомляти Абонента про зміни тарифів на Послуги, умови обслуговування та методи оплати, а також Інших умов цього Договору не менше ніж за 10 робочих днів, повідомляючи Абонента за його e-mail адресою.

2.1.5 Виконавець не несе відповідальності перед Абонентом за збиток будь-якого характеру, завданий ним у зв’язку з втратою ним своїх реквізитів доступу до облікового запису та Web-сайту.

2.2. Абонент зобов’язується:

2.2.1 Вчасно оплачувати послуги Виконавця згідно з обраним тарифним планом та на умовах цього Договору. При несплаті послуг більше 30 календарних днів дія договору припиняється.

2.2.2 Самостійно охороняти від розповсюдження та публікації, присвоєні йому логін та пароль облікового запису. У разі оприлюднення цієї інформації відповідальність за завдану шкоду від використання реквізитів облікового запису третіми сторонами Виконавець не несе.

2.2.3 Узгоджувати налаштування та запуск будь-якого додаткового або нестандартного програмного забезпечення з Виконавцем.

2.2.4 Не використовувати послуги передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка порушує чинне українське чи міжнародне законодавство.

2.2.5 Не публікувати чи передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, що містить у собі “віруси”, інші шкідливі програми, які здатні порушити роботу комп’ютерів.

2.2.6 Не підробляти службову інформацію в заголовках повідомлень, які надсилаються в телеконференції або за допомогою електронної пошти.

2.2.7 Не встановлювати на серверах Виконавця програмне забезпечення, яке не має прямого відношення до послуги віртуального хостингу (наприклад, проксі-сервера, SOCKS-сервера, IRC-сервера, IRC-боти, сервера миттєвих повідомлень та інші), а також будь-яке програмне забезпечення, функціонування якого порушує інтереси інших абонентів.

2.2.8 Не здійснювати масове розсилання повідомлень (спаму), як з серверів Виконавця, так і з будь-яких інших серверів, за допомогою електронної пошти. Відкрита публікація адреси електронної пошти або Іншої системи персонального обміну Інформацією не може бути підставою для включення адреси до будь-якого списку для розсилки повідомлень.

2.2.9 Не робити спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та інших систем, доступних через мережу Інтернет. Під несанкціонованим доступом мається на увазі будь-який доступ способом, відмінним від того, що передбачався власником.

2.2.10 Не вчиняти дії з передачі комп’ютерам або обладнанню третіх осіб безглуздою або марною інформацією, яка створює зайве (паразитне) навантаження на ці комп’ютери чи обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідний для перевірки зв’язків мереж та доступності окремих її елементів.

2.2.11 Не використовувати Послуги для розповсюдження та передачі порнографічних матеріалів.

2.2.12 Не порушувати правила надання послуг, опублікованих на офіційному сайті Виконавця, за адресою https://wolfisp.com/rules/.

2.2.13 Не публікувати та/або іншим способом розповсюджувати дані про третіх осіб, які не відповідають дійсності, і таким чином зачіпають честь та гідність фізичних осіб або ділову репутацію юридичних осіб.

2.2.14 Не публікувати та/або ідентифікаційні персональні дані (імена, адреси, телефони тощо) третіх осіб, за винятком випадків, коли ці особи прямо уповноважили Абонента.

2.2.15 Не публікувати та/або розповсюджувати матеріали, захищені авторським правом, тим самим порушуючи авторські та суміжні права;

2.2.16 Не розміщувати схеми обману, засоби для злому програмного забезпечення, утиліти перенаправлення трафіку; розповсюджувати програмне забезпечення для розсилки спаму, бази даних адрес електронної пошти; публікувати пропозиції щодо послуг розсилки спаму.

2.2.17 Абонент дає згоду на збереження та обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації взаємовідносин у сфері інформатизації.

2.2.18 Абонент підтверджує свою згоду на розголошення його персональних даних у разі, пов’язаному з порушенням чи підозрою на порушення правил п.2 цього Договору.

2.2.19 Інформація про себе, надана Реєстрантом Реєстратору з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною.

2.2.20 Реєстрант повинен негайно повідомляти Реєстратору про всі та будь-які зміни інформації, згаданої в пункті 2.2.17 вище, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом усього терміну делегування доменного імені.

2.2.21 Реєстрант погоджується та розуміє, що у разі виявлення Реєстратором неправильної або неправдивої інформації, наданої при реєстрації або зміні контактних даних домену, Реєстратор має право призупинити делегування домену доти, доки правильна інформація буде надана Реєстрантом.

2.2.22 Реєстрант погоджується, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання та публікації інформації, яка надається їм Реєстратору та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені, а також про те, що він знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступно в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.

2.2.23 Реєстрант погоджується та розуміє, що операція перенесення доменів до інших реєстраторів та зміна контактної інформації можлива лише за умови отримання офіційного письмового підтвердження Реєстратором від Реєстранта. Якщо доменне ім’я зареєстроване на користь юридичної особи, то лист має бути сформульовано на фірмовому бланку організації та підтверджено печаткою організації та підписом керівника. Якщо доменне ім’я зареєстроване на користь фізичної особи, для передачі прав або перенесення домену необхідно до завіреного підписом Реєстранта листа додати завірені копії 1 і 2 сторінок паспорта Реєстранта, що підтверджують його особу.

2.2.24 Реєстранту відомо, що у разі припинення діяльності Реєстратора, домени Реєстранта будуть передані іншому реєстратору доменних імен із збереженням інформації про доменні імена та права власності на них.

2.2.25 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Регламентом публічних доменів, доступним за посиланням: https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua.

2.2.26 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня у доменах kyiv.ua та kiev.ua, який опубліковано за адресою: https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua.

2.2.27 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня у домені .UA, який доступний за посиланням: https://hostmaster.ua/policy/ua.

2.2.28 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Єдиною політикою вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA, опублікованій за адресою: https://hostmaster.ua/policy/ua-drp/.

2.2.29 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Регламентом публічного інтернет-сервісу WHOIS https://hostmaster.ua/services/.

2.2.30 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Порядком супроводу доменного імені у разі, коли воно не обслуговується реєстратором, доступним за посиланням: https://hostmaster.ua/services/.

2.2.31 Реєстрант погоджується з відсутністю відповідальності Реєстратора, Адміністратора та Оператора Реєстру щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Регістрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Регістрантом будь-яких прав третіх осіб.

  1. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1 Вартість тарифних планів хостингу описана на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою https://wolfisp.com.

3.2 Вартість послуг реєстрації, продовження та перенесення доменних імен описана на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою: https://wolfisp.com/domain/.

3.3 Вартість послуг випуску та продовження сертифікатів SSL описана на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою: https://wolfisp.com/ssl/.

3.4 Вартість послуг та порядок оплати можуть бути змінені Виконавцем відповідно до п.2.1.4 цього Договору. Якщо Абонент не погоджується з відповідними змінами, він зобов’язаний повідомити Виконавця письмово (по e-mail) до закінчення рядка їх введення, зазначеного у повідомленні Виконавця. У цьому випадку цей Договір припиняє свою дію з моменту запровадження нових умов оплати та після завершення передплаченого Абонентом періоду. Відсутність повідомлення з боку Абонента означає його згоду зі змінами, і цей Договір продовжує діяти з урахуванням нових умов.

3.5 Усі повідомлення про строки закінчення надання Послуг, а також рахунки та іншу фінансову та загальну інформацію передається Виконавцем Абоненту електронною поштою.

3.6 У разі порушення Абонентом зазначеного цим договором порядку розрахунків Виконавець має право припинити надання Послуг Абоненту. Протягом 30 (тридцяти) днів від дати утворення нульового балансу на рахунку Абонента, логін Абонента та вміст його Web-сайту зберігаються за Абонентом. Після закінчення цього рядка вміст облікового запису Абонента може бути автоматично видалено, а Договір розірвано. Для послуги Віртуальний виділений сервер (VPS/VDS) у разі несплати Послуги Абонентом, сервер буде видалений протягом 7 днів з моменту закінчення оплаченого рядка користування послугою.

  1. Особливі умови та відповідальність Сторін

4.1 Виконавець не компенсує прямі або не прямі збитки, заподіяні Абоненту внаслідок використання або неможливості користування Послугами, у тому числі за збитки, завдані Абонентом внаслідок помилок, перепусток, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, змін функцій та інших причин. Розмір відповідальності Виконавця обмежений виключно наданням додаткового часу користування Web-сайтом, залежно від часу перерви у наданні послуг. Втрачений прибуток Абонента відшкодуванню Виконавцем не підлягає.

4.2 Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

4.3 Виконавець не відповідає за вміст інформації, яку передає Абонент через Інтернет.

4.4 Абонент самостійно відповідає за вміст інформації, що передається ним або іншою особою під даними Абонента через Інтернет, а також за шкоду, заподіяну його діями (особисто, або іншою особою, яка використовує його реквізити) особам або майну громадян, юридичним особам, державі чи етичним принципам суспільства.

4.5 Абонент бере на себе повну відповідальність та ризики, пов’язані з використанням мережі Інтернет за допомогою послуг Виконавця, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості та властивостей товарів та послуг, що поширюються на мережі Інтернет та, які надаються Абоненту за допомогою послуг Виконавця.

4.6 Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля та за збитки, які можуть виникнути внаслідок несанкціонованого його використання. За фактом крадіжки логіну та паролю, що відбувається з вини третіх осіб, клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіну та паролю, з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг, а також, на запит Виконавця – документа, засвідчує особу Абонента. Реєстратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, які скоїли крадіжку та завдали збитку Абоненту. Абонент самостійно вирішує,

4.7 Сторони зобов’язуються забезпечувати конфіденційність мережевих реквізитів (пароль та ім’я) Абонента.

  1. Припинення доступу до послуг

5.1 Виконавець може припинити надання послуг Абоненту, або припинити договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку, з одночасним надсиланням письмового електронного повідомлення, до частини послуг або до будь-якої додаткової послуги в рамках основної послуги у разі, якщо Абонент залучений до дій, що порушують правила та норми користування послугою, викладені у цьому Договорі.

5.2. При неодноразовому чи злісному порушенні регламенту надання послуг Виконавець має право без попередження припинити надання послуг Абоненту.

5.3 У разі дострокового припинення надання послуг або розірвання Договору протягом 14 календарних днів з моменту підписання цієї угоди Виконавець повертає кошти за винятком сум з оплати послуг, якими Абонент скористався з моменту укладення Договору, сум з оплати послуг реєстрації доменних імен, сум з оплати випуску SSL сертифікатів, сум з оплати ліцензій на ПЗ, а також банківської комісії при отриманні/поверненні коштів. У разі дострокового розірвання цього Договору з боку Абонента або припинення використання послуг у період з 15 календарного дня включно від підписання цього Договору Виконавець не компенсує та не повертає кошти Абоненту за використаний та не використаний період дії послуг.

5.4 Якщо припинення надання послуги, її частини та будь-якої додаткової послуги в рамках основної послуги відбулося на підставі п. 5.1. цього Договору, абонентська плата за використаний та не використаний період дії послуг не повертається та не компенсується.

5.5 У разі припинення надання послуг Виконавець не несе відповідальності за повідомлення або неповідомлення будь-яких третіх сторін про позбавлення Абонента доступу та за можливі наслідки, що виникли внаслідок такого попередження або його відсутності.

  1. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, спричиненими обставинами непереборної сили, що виникли після його підписання. До таких обставин належать: аварії, які спричинили порушення цілісності мережі провайдера; відключення електроживлення активного обладнання мережі провайдера; стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; громадянські заворушення; прийняття органами державної влади чи органами місцевого самоврядування актів, які містять заборони чи обмеження щодо діяльності сторін за цим договором; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або запобігані та унеможливлюють виконання зобов’язань сторін за договором.

6.2 Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана письмово оповістити іншу сторону протягом 5 днів про настання таких обставин.

6.3 У разі настання обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим договором, строк виконання сторонами таких зобов’язань переноситься відповідно до часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше 60 (шістдесяти) календарних днів. У випадку, якщо обставини непереборної сили продовжують діяти довше зазначеного рядка, або коли при їх настанні обом сторонам стає очевидним, що вони діятимуть довше за цей рядок, сторони зобов’язуються обговорити можливості альтернативних способів виконання даного договору або його припинення без відшкодування збитків. При цьому Виконавець зобов’язується повернути Абоненту невикористані кошти за договором.

  1. Порядок розгляду претензій та суперечок

7.1 Претензії Абонента щодо Послуг, що надаються, приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово та у рядки не пізніше ніж за 5 календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Первинна інформація надсилається за допомогою електронного або факсимільного зв’язку, оригінал документа протягом того ж дня підлягає надсиланню рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Строк розгляду претензій Абонента становить 10 днів із моменту належного повідомлення.

7.2 Для вирішення технічних та юридичних питань щодо вини Абонента внаслідок його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації та експертів.

  1. Інші умови

8.1 У всіх випадках, не обумовлених та не передбачених у цьому Договорі, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

  1. Момент укладання Договору, строк дії, порядок зміни та розірвання

9.1 Цей Договір набирає чинності з моменту акцептування та діє протягом усього періоду користування послугами Виконавця.

9.2 У разі дострокового припинення дії цього Договору, Виконавець, при наданні Абонентом відповідних документів не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку надання послуги, здійснює повернення останньому коштів у розмірі, пропорційному вартості невикористаного ним обсягу Послуг. Повернення коштів не провадиться, якщо Договір припинено внаслідок порушення Абонентом умов п. 2. Цього Договору або у разі, якщо замовленими послугами Абонента були: реєстрація доменних імен, випуск SSL сертифікатів або покупка ліцензій на користування програмним забезпеченням.

9.3 З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

9.4 Сторони зберігають конфіденційну інформацію, пов’язану з цим Договором та зобов’язуються використовувати її виключно з метою виконання своїх договірних зобов’язань.

9.5 Договір залишається чинним у разі зміни адрес та реквізитів Сторін, зміни їх статутних документів, включаючи: зміну власника, організаційно-правової форми та ін., а також паспортних, контактних та інших даних Абонента – фізичної особи.

  1. Порядок вирішення спорів

10.1 Спори та розбіжності за цим Договором вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі не досягнення згоди – згідно з чинним законодавством України.